دانش دریافت استفاده جلوگیری استفاده کارتهای

دانش: دریافت استفاده جلوگیری استفاده کارتهای بازرگانی اقتصادی کارت بازرگانی

ساخت پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور در آینده نزدیک

پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته خراسان بزرگ در آینده نزدیک با نشانه جای‌گیری در موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ ساخته می‌شود. یوسف نظر..

ادامه مطلب