دانش دریافت استفاده جلوگیری استفاده کارتهای

دانش: دریافت استفاده جلوگیری استفاده کارتهای بازرگانی اقتصادی کارت بازرگانی

گت بلاگز فرهنگی هنری ساخت پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور در آینده نزدیک

پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته خراسان بزرگ در آینده نزدیک با نشانه جای‌گیری در موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ ساخته می‌شود.

ساخت پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور در آینده نزدیک

یوسف نظری، پدر موزه های مردم شناسی کشور عزیزمان ایران و مجسمه ساز در گفت وگو با خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص هر آنچه که هم اکنون در دستور کار خودش قرار داده، گفت: پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور که به خراسان بزرگ تعلق دارند را در آینده نزدیک می سازم. این پیکره ها با نشانه جای گیری در موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ ساخته می شوند.
وی افزود: از میان افرادی که پیکره آنها ساخته خواهد شد می توان به، مقام معظم رهبری اشاره کرد البته ساخت مجسمه ایشان منوط به اخذ اجازه ارزش است.

عبارات مهم : ریاضی

پدر موزه های مردم شناسی کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: اسامی شهدای کشورمان نیز در میان نام افرادی که پیکره آنها ساخته خواهد شد دیده می شود لیکن من ارادت خاصی به شهدا دارم البته پیکره این شهدا قبل از پیکره سایر مفاخر ساخته می شود تا ادای دینی به خانواده های آنها باشد.
نظری خاطرنشان کرد: نمی توانم وقت خاصی را جهت بازگشایی موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ تعیین کنم لیکن بازگشایی آن به آماده شدن پیکره مفاخر و مشاهیر این خطه کشورمان بستگی دارد.
یادآور می شود؛ خراسان بزرگ مشمول بر استان خراسان در کشور عزیزمان ایران کنونی و بخش های زیادی از افغانستان و ترکمنستان امروزی بوده است.
در مفهوم گسترده تر ازبکستان، تاجیکستان و بخش هایی از قرقیزستان و قزاقستان را هم می توان در قلمرو خراسان بزرگ به حساب آورد.

اسامی مشاهیر

نام شخصیت

ساخت پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور در آینده نزدیک

شهرت

نام شخصیت

شهرت

1

پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته خراسان بزرگ در آینده نزدیک با نشانه جای‌گیری در موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ ساخته می‌شود.

ابراهیم ادهم

عارف اهل بلخ

16

ابوداود سلیمان

نویسنده و محدث

2

ساخت پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور در آینده نزدیک

ابراهیم نبوی

نویسنده

17

ابوریحان بیرونی

پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته خراسان بزرگ در آینده نزدیک با نشانه جای‌گیری در موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ ساخته می‌شود.

دانشمند بزرگ

3

ابن کثیر فرقانی

ستاره شناس

ساخت پیکره 110 تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور در آینده نزدیک

18

ابوزید بلخی

فیلسفوف و متکلم معروف خراسانی

4

ابوالحسن اسفراینی

وزیر ایرانی سلطان محمود غزنوی

19

ابوسعید ابوالخیر

عارف و شاعر معروف

5

ابوالحسن شیرازی

نخستین امام جمعه مشهد به فرمان امام

20

ابوسعید سجزی

دانشمند و ریاضی دان

6

ابوالرضا یوزه جانی

ریاضی دان اهل نیشابور

21

ابوعبید محمدپوزجانی

پزشک و شاگرد ابوعلی سینا

7

ابوالعباس سرخسی

موسیقی دان

22

ابوعیسی محمد طرفری

محدث نامدار ماوراءالنهر

8

ابوالفضل بیهقی

مورخ و نویسنده معروف کتاب بیهقی

23

ابو مسلم خراسانی

رهبر جنبش سیاه جامگان

9

ابوالفضل رفیعی سیج

سردار سرتیپ شهید

24

شجریان

موسیقی دان و آوازخوان

10

ابوالقاسم فردوسی

شاعر

25

شرف الدین طوسی

ریاضی دان و ستاره شناس قرن ششم

11

ابوالمؤید بلخی

شاعر و نویسنده

26

شهید بلخی

شاعر

12

ابوالوفاء یوزجانی نیشابوری

ریاضی دان

27

شهیدحسن آقاسی زاده

سردار شهید

13

ابوجعفر خازن خراسانی

ریاضی دان و ستاره شناس

28

شهید دیالمه

سردار شهید

14

ابوحامد محمد غزالی

متکلم و نویسنده

29

شهید سید علی اندرزگو

سردار شهید

15

ابوالحسن صدیقی

مجسمه ساز

30

شهید علیمردانی

سردار شهید

31

شهیدکامیاب

سردار شهید

48

احمد کافی

روحانی و خطیب معروف

32

شهید محمد تقی رضوی

سردار شهید

49

احمد جام

نویسنده و شاعر

33

شهید مرتضی مطهری

سردار شهید

50

ادیب نیشابوری

شاعر و نویسنده دوره مشروطه

34

شهید موسوی قوچانی

سردار شهید

51

اسدی طوسی

شاعر

35

شهید هاشمی نژاد

سردار شهید

52

الهیار قلیچ

حاکم سبزواری

36

شهید چراغچی

سردار شهید

53

امام الحرمین جوینی

دانشمند و استاد محمد غزالی و مدرس نظامیه نیشابوری

37

شیخ بهایی

فیلسوف

54

امام محمد غزالی

فیلسوف و فقیه اهل طوس

38

شیخ جامی

شاعر

55

امیررضا خادم

ورزشکار

39

شیخ طوسی

علمای شیعه قرن چهارم

56

انوری ابیوردی

ستاره شناس

40

صدرالدین جوینی

فقیه شافعی

57

انوشه انصاری

اولین زن فضانورد ایرانی

41

طبرسی

دانشمند قرن پنجم

58

اورد بزرگ

فیلسوف

42

عباس واعظ طبسی

مسئول تولید آستان قدس رضوی

59

ابن خردادبه

جغرافی دان و موسیقی شناس

43

عبدالرحمن جامی

شاعر

60

آخوند خراسانی

فقیه و سیاستمدار مرجع تقلید

44

عبدالحسین برونسی

شهید و فرمانده

61

آذری طوسی

صوفی و شاعر

45

عبدالحسین زرین کوب

نویسنده و محقق

62

آقانجف قوچانی

عالم دینی و نویسنده سیاحت غرب

46

عبدالعلی.نگارنده

شاعر پارسی زبان

63

آیت ا.. شیرازی

واقعه کشف حجاب

47

احمد غزالی

عارف

64

آیت ا.. قمی

واقعه کشف حجاب

65

آیت ا..آقازاده

واقعه کشف حجاب

82

فارابی

فیلسوف بزرگ خراسانی

66

آیت ا.. خامنه ای

رهبری

83

فخر رازی

دانشمند و حکیم

67

آیت ا.. سیستانی

واقعه کشف حجاب

84

فریدون جیرانی

کارگردان و نیسنده سینما

68

آیت ا.. مروارید

فقیه معاصر شیعه

85

فضل ابن سهل سرخسی

ستاره شناس

69

آیت ا.. میردامادی

واقعه گوهرشاد

86

قاسم سرویها

شاعر خراسانی

70

آیت ا.. میلانی

روحانیون

87

قاسم غنی

پزشک و ادیب و نویسنده

71

عطار نیشابوری

شاعر بزرگ

88

قانعی طوسی

شاعر پارسی گوی

72

علی اصغر عابدزاده

رجال دینی و برجسته فعال خراسانی

89

قربان سلیمانی

موسیقی دان

73

علی ابن محمد سمرقندی

ریاضی دان و منجم قرن هشتم

90

کمال الدین بهزاد

صورتگر و نقاش

74

علی شریعتی

نویسنده

91

کمال خجندی

شاعر و عارف قرن هشتم

75

علی صیاد شیرازی

شهدا و فرمانده های اسبق نیروی ارتش

92

کیوان ساکت

نوازنده

76

علی فلسفی

علماء بزرگ و مدنی مشهد

93

گوهرشاد

77

علیرضا توسلی

سردار شهید

94

گوهرشاد بیگم

همسر سلطان شاعر جمهوری سازنده مسجد گوهرشاد

78

عماد خراسانی

شاعر و غزل سرای خراسانی

95

احمد ابن محمد سرخسی

دانشمند و ستاره شناس

79

عمر لیث

فرمانروای سلسله صفاری

96

عطا ملک جوینی

مورخ و نویسنده

80

عنصری بلخی

شاعر

97

حمید سبزواری

شاعر

81

غلامحسین یوسفی

نویسنده

98

خالدین برمک

یاران ابوملسم خراسانی

99

خداداد عزیزی

ورزشکار

116

سلطان علی سبزه مشهدی

خطاط معروف سبک نستعلیق

100

خواجه عبدالله انصاری

نویسنده و شاعر

117

سلطان محمد خندان

خطاطان و خوش نویسان

101

خواجه نصرالدین طوسی

فیلسوف و شاعر

118

سلیمان سجزثانی

فیلسوف قرن چهارم

102

خواجه نظام الملک طوسی

وزیر شاهان سلجوقی

119

سید ابراهیم اصغرزاده

فیلم ساز و بازیگر مشهدی که به شهادت رسیده

103

خیام

شاعر و ریاضی دان

120

سید یوسف خراسانی

فقهای خراسانی قرن سیزدهم

104

داریوش ارجمند

هنرمند و بازیگر

121

شاهرخ شاه

فرزند نادرشاه افشار

105

دقیقی طوسی

شاعر

122

مسعود سهیلی

فیلم ساز خراسانی

106

دکتر شیخ

پزشک معروف مشهدی

123

معزی نیشابوری

شاعر

107

دکتر علی شریعتی

نویسنده

124

ملاهادی سبزواری

فیلسوف و معروف شاعر

108

ذبیح اله صاحبکار

شاعر و غزل سرا

125

ملاهاشم خراسانی

دانشمند و فیلسوف و تاریخ نگار

109

رسول خادم

ورزشکار

126

ملک الشعرای بهار

شاعر

110

رشید وطواط

شاعر بلخ

127

منوچهر اقبال

سیاستمدار و پزشک

111

رضا اسماعیلی

شهدای مدافع حرم

128

موسی ابن شاکرخراسانی

دانشمند ایرانی و ستاره شناس قرن سوم

112

رضا کیانیان

بازیگر

129

مولانا جلال الدین مولوی

شاعر و عارف معروف

113

رودکی

شاعر

130

موئد

دوستان رهبری

114

ستارزاده ( بخشی خراسان شمالی)

موسیقی دان

131

مهدی اخوان ثالث

شاعر معاصر

115

سراجی سگزی

شاعر اهل نیشابور

132

مهدی صابری

از شهدای مدافع حرم

133

میرزا ابراهیم رضوی

از سادات واقف رضوی

140

نورالدین زرین ملک

نویسنده و نگارنده و فیلم ساز

134

نادرشاه

پادشاه افشار

141

نورعلی شوشتری

شهدای نیشابور از فرماندهان سپاه

135

ناصر بزرگ گرایلی

مهندس

142

هاشم شکوهی

شاعر پیشکسوت انقلاب

136

ناصر خسرو قبادیانی

شاعر و جهانگرد بزرگ

143

همایون شجریان

خواننده و فرزند استاد شجریان

137

نجم الدین طوسی

دانشمند و نویسنده بزرگ

144

یعقوب لیث

پادشاه

138

نظامی عروضی سمرقندی

نویسنده مقاله

145

یوسف کلاهدوز

شهدا و قائم مقام سپاه پاسداران

139

نواب احتشام

واقعه کشف حجاب مسجد گوهرشاد

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ریاضی | خراسان | مشاهیر | دانشمند | نویسنده | ساخت پیکره مشاهیر | مفاخر ایران | یوسف نظری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog