دانش دریافت استفاده جلوگیری استفاده کارتهای

دانش: دریافت استفاده جلوگیری استفاده کارتهای بازرگانی اقتصادی کارت بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تقویت کننده حافظه سالمندان

داشتن روابط گرم و حمایتی افراد سالمند با یکدیگر موجب می شود زندگی جهت سالمندان استرس روانی کمتری داشته باشد.

روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تقویت کننده حافظه سالمندان

روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تقویت کننده حافظه سالمندان

عبارات مهم : حافظه

داشتن روابط گرم و حمایتی افراد سالمند با یکدیگر موجب می شود زندگی جهت سالمندان استرس روانی کمتری داشته باشد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه نورث وسترن شیکاگو دریافتند افراد “سوپرسالمند” که ۸۰ سال به اوج سن دارند و دارای قدرت حافظه نظیر افراد ۵۰ تا ۶۵ سال هستند، احتمالا روابط مثبت بیشتری نسبت به دیگران دارند.

روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تقویت کننده حافظه سالمندان

امیلی راگالسکی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یک توضیح این است که حفظ روابط دوستانه، مغز را فعال نگه می دارد. می توان روابط دوستانه را همانند یک ورزش سالم جهت مغز تصور کرد.»

این مطالعه اثبات نکرده است که روابط مثبت موجب اصلاح حافظه می شود ولی این امکان وجود دارد که ارتباط ارزش بسیار پیچیده باشد.

داشتن روابط گرم و حمایتی افراد سالمند با یکدیگر موجب می شود زندگی جهت سالمندان استرس روانی کمتری داشته باشد.

در این مطالعه، تیم تحقیق ۳۱ فرد سوپرسالمند را بررسی کردند که دارای حافظه منحصربه فردی نسبت به سن ارزش بودند.

تمامی شرکت کنندگان بالای ۸۰ سال بوده، مهارت های حافظه ارزش همانند افراد ۵۰ تا ۶۵ سال بود، و حداقل میانگین مهارت های فکری یک فرد ۸۰ سال به اوج را داشتند.

محقان این افراد را با ۱۹ سالمند ۸۰ سال به اوج دیگر مقاسیه کردند که میانگین مهارت های حافظه و فکری ارزش مناسب با سن خودشان بود.

روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تقویت کننده حافظه سالمندان

به گفته راگالسکی، «هر دو گروه سالمندان از لحاظ شناختی سالم بودند. میانگین رده سنی هر دو گروه ۸۴ سال، اکثرا زن و تقریبا همگی سفیدپوست بودند.»

محققان دریافتند شرکت کنندگان سوپرسالمند دارای روابط مثبت با افراد دیگر بودند که خودشان آن را رضایت بخش، گرم و قابل اعتماد تعریف می کردند.

داشتن روابط گرم و حمایتی افراد سالمند با یکدیگر موجب می شود زندگی جهت سالمندان استرس روانی کمتری داشته باشد.

همچنین آنها دریافتند فعالیت های چالش برانگیز ذهنی موجب تقویت و زیاد کردن ایجاد سلول های تازه مغز و اتصالات نورونی تازه می شود.

واژه های کلیدی: حافظه | سالمندان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog